กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม

1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ XXXXX 2564 เวลา 8.00 น.
 (ระบบปิดสมัครในวันที่ XXXXX 2564  เวลา 16.30 น.)

3. การเข้าใช้งาน        

รหัสผู้ใช้   :  รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                   
รหัสผ่าน   :  เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก
ตัวอย่าง :

ชื่อ   :  เด็กชายศรียาภัย  เหลืองแดง
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน :  9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก)
5. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้ติดต่อวิชาการ หรือทางเพจโรงเรียนศรียาภัย 
6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียนยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร


( แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม  สำหรับชุมนุมที่ต้อง Audition ระบบจะทำการปิดรับสมัคร ให้นักเรียนสมัครโดยตรงที่ครูที่ปรึกษาชุมนุม )