ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 แจ้งนักเรียน ม.3 ทุกคน ไม่ต้องลงกิจกรรมชุมนุม เนื่องจากทางฝ่ายวิชาการ ลงทะเบียนกิจกรรมให้เรียบร้อยแล้ว


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่  4- 13 ธันวาคม 2563 
 (ระบบปิดสมัครในวันที่ 13 ธันวาคม 2563  เวลา 18.00 น.)

3. การเข้าใช้งาน        

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                   
รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก
ตัวอย่าง :

ชื่อ   :  เด็กชายศรียาภัย  เหลืองแดง
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน :  9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก)
5. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม
     ครูสุชาติ  แช่ม           FB : Suchat Chaem
     ครูธเนตร  เล็กวารี      FB : 
Thanate Lekwaree       LineID : computerok
6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียนยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร


( แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม  สำหรับชุมนุมที่ต้อง Audition ระบบจะทำการปิดรับสมัคร ให้นักเรียนสมัครโดยตรงที่ครูที่ปรึกษาชุมนุม )


แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมชุมนุม(DOC)(สำหรับคุณครู)


แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมชุมนุม(PDF)(สำหรับคุณครู)

ข่าวอื่นๆ

กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเมื่อ: 17/12/2563 18:54:11 )
การลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ใหม่) (แก้ไขเมื่อ: 14/7/2563 8:10:07 )
การลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (แก้ไขเมื่อ: 12/11/2562 7:18:58 )
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุม (แก้ไขเมื่อ: 28/5/2561 8:11:28 )
การลงทะเบียนชุมนุม 1/2561 (แก้ไขเมื่อ: 4/5/2561 17:00:26 )
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (แก้ไขเมื่อ: 15/11/2560 12:49:12 )
การลงทะเบียนชุมนุม 2/2560 (แก้ไขเมื่อ: 30/10/2560 8:30:06 )
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม (แก้ไขเมื่อ: 1/6/2560 13:53:54 )
การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม (แก้ไขเมื่อ: 3/8/2560 9:26:14 )