ติดต่อ กรณีพบปัญหาในการใช้งาน


ครูหัถเชษฐ์  แสงประดิษฐ์     หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม

ครูสุชาติ  แช่ม  (ครูหนุ่ม)       ผู้ดูแลระบบกิจกรรมชุมนุม  Facebook: https://www.facebook.com/krunoomsp

ครูธเนตร  เล็กวารี                 ผู้ดูแลระบบกิจกรรมชุมนุม  Facebook: https://www.facebook.com/thanate.lekwaree  / LineID : computerok