ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุม  สามารถพิมพ์แบบบันทึกขอเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมได้ที่ >>  https://drive.google.com/file/d/1XM4ZLbIksRnHXEK61P9IbV-1mQU4PPy4/view 


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม

1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ XXXXX 2564 เวลา 8.00 น.
 (ระบบปิดสมัครในวันที่ XXXXX 2564  เวลา 16.30 น.)

3. การเข้าใช้งาน        

รหัสผู้ใช้   :  รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                   
รหัสผ่าน   :  เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก
ตัวอย่าง :

ชื่อ   :  เด็กชายศรียาภัย  เหลืองแดง
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน :  9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก)
5. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้ติดต่อวิชาการ หรือทางเพจโรงเรียนศรียาภัย 
6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียนยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร


( แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม  สำหรับชุมนุมที่ต้อง Audition ระบบจะทำการปิดรับสมัคร ให้นักเรียนสมัครโดยตรงที่ครูที่ปรึกษาชุมนุม )

ข่าวอื่นๆ

กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเมื่อ: 10/24/2021 1:37:26 PM )
กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเมื่อ: 6/4/2021 5:06:39 PM )
การลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ใหม่) (แก้ไขเมื่อ: 7/14/2020 8:10:07 AM )
การลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (แก้ไขเมื่อ: 11/12/2019 7:18:58 AM )
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุม (แก้ไขเมื่อ: 5/28/2018 8:11:28 AM )
การลงทะเบียนชุมนุม 1/2561 (แก้ไขเมื่อ: 5/4/2018 5:00:26 PM )
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (แก้ไขเมื่อ: 11/15/2017 12:49:12 PM )
การลงทะเบียนชุมนุม 2/2560 (แก้ไขเมื่อ: 10/30/2017 8:30:06 AM )
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม (แก้ไขเมื่อ: 6/1/2017 1:53:54 PM )
การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม (แก้ไขเมื่อ: 8/3/2017 9:26:14 AM )