กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่  7 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00 น.
 (ระบบปิดสมัครในวันที่  8 มิถุนายน 2564  เวลา 16.30 น.)

3. การเข้าใช้งาน        

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                   
รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก
ตัวอย่าง :

ชื่อ   :  เด็กชายศรียาภัย  เหลืองแดง
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน :  9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก)
5. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้ติดต่อวิชาการ หรือทางเพจโรงเรียนศรียาภัย 
6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียนยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร


( แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม  สำหรับชุมนุมที่ต้อง Audition ระบบจะทำการปิดรับสมัคร ให้นักเรียนสมัครโดยตรงที่ครูที่ปรึกษาชุมนุม )


แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมชุมนุม(DOC)(สำหรับคุณครู)


แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมชุมนุม(PDF)(สำหรับคุณครู)